Privacy

Dit is de privacyverklaring van stichting VBSM handelend onder de naam Fanfarebank, gevestigd te Grijpskerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70942722, hierna te noemen: VBSM.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@vbsm.nl.

 

In onderstaande overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Profielen

Profielen zijn bedoeld om te bepalen welke rechten een gebruiker van de website heeft. Met andere woorden, welke functionaliteiten van de website zijn wel of niet toegankelijk. Om te bepalen wat voor soort gebruiker u bent worden de volgende gegevens gevraagd en bewaard:

  • Naam organisatie (vereniging of bedrijf)
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Email adres
  • Telefoonnummer

Overzicht deelnemers

Met een profiel is het mogelijk om te zien wie er deelnemen aan Fanfarebank. Alleen de informatie die de gebruiker zelf plaatst, zoals bio en foto, worden getoond. Er worden geen contactgegevens getoond. Contact gaat via een formulier. Gebruikers met een commercieel profiel (bedrijven) hebben geen toegang tot het overzicht van deelnemers.

Marktplaats

Met een profiel is het mogelijk om deel te nemen aan het vraag & aanbod gedeelte. Hierbij wordt alleen de naam van de gebruiker die de advertentie heeft geplaatst gedeeld met andere profielhouders (gebruikers). Reageren gaat via een formulier. Gebruikers met een commercieel profiel kunnen net als andere gebruikers advertenties plaatsen en/of op advertenties reageren.

Agenda

Met een profiel is het mogelijk om eigen agenda-items te plaatsen, wijzigen of verwijderen. De geplaatste informatie is openbaar en daarmee voor iedereen, ook mensen zonder profiel, te zien.

Kennisbank

Met een profiel is het mogelijk om kennis te delen via de kennisbank. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de in de kennisbank geplaatste informatie. Artikelen, documenten of welke informatie dan ook voorzien van (contact) gegevens zijn na uploaden zichtbaar voor alle andere gebruikers met een profiel.

Bewaartermijn

Gegevens worden niet bewaard. Na uitschrijving word het profiel en daarmee alle informatie van de gebruiker definitief verwijderd. Dit geldt niet voor artikelen, documenten of welke informatie dan ook die door de gebruiker is geplaatst in de kennisbank, geplaatste advertenties en/of agenda-items. De gebruiker kan (vóór uitschrijving) deze gegevens uiteraard zelf verwijderen.

Nieuwsbrieven

Indien nieuwsbrieven worden verstuurd, kunt u ten alle tijden aangeven dat u deze nieuwssbrieven niet langer wenst te ontvangen. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd door VBSM aan geregistreerde gebruikers van Fanfarebank.nl. Nieuwsbrieven kunnen berichten bevatten van onze partners. Kijk op de pagina “Partners” voor een overzicht.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Er worden geen cookies gebruikt die bedoeld zijn om uw internetgedrag op welke wijze dan ook te inventariseren, gebruiken, verwerken of verkopen.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd aanpassen, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt VBSM uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die VBSM met u heeft, tenzij VBSM wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt ten alle tijden inzage in uw persoonsgegevens via uw eigen profiel. Daar is het ook mogelijk om uw gegevens aan te vullen of te verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

VBSM heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te hebben.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van VBSM waaronder VBSM.nl en Fanfarebank.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Wijziging van het privacy beleid

VBSM past indien nodig haar privacybeleid aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. VBSM raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VBSM er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijk:         Bestuur stichting VBSM (Contactpersoon voorzitter John Bouwman)

E-mail:                          privacy@vbsm.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.